GALERIA E ARTEVE E KOSOVES
THE KOSOVA ART GALLERY

Organizon ekspoziten nderkombetare te fotografise artistike Çmimi "Gjon Milli", e cila eshte tradicionale.

KONKURS

Per pranimin e punimeve nga fusha e fotografise artistike-kreative. formati i punimeve minimum 30x40cm ne teknike bardhe e zi ose me ngjyra.

Punimet dorezohen te pakornizuara.

Konkursi eshte i hapur dhe çdo autor mund te paraqitet me me se shumti 2 punime

Punimet e paraqitura i shtrohen vleresimit te Komisionit seleksionues.

Punimi me i suksesshem do te shperblehet me Çmimin "Gjon Milli.

Punimet dorezohen ne Galerine e Arteve te Kossoves, duke filluar prej dates 20-30korrik 2003.

Per informata me te hollesishme mund te lajmeroni ne tel. 038227833 ne e-mail gak@ipko.org
MARUBI 2003

INTERNATIONAL CONTEST OF ARTISTIC PHOTO 

5 APRIL
Tirana ALB
ANIA

WINNERS

FIRST PRIZE
Maja Djuric Djordjevic
Montenegro

SECOND PRIZE
Marketin Pici
Albania

 THIRD PRIZE
Liman Cana
Kosovo

PRIZE OF "FOTOGRAFIA ART" MAGAZINE
Bruno Ago
Albania

 SPECIAL PRIZE "PINHOLE PHOTOGRAPHY"
Gregg Kemp
USA

 PRIZE OF CRITICS AND MEDIA
Denis Vogli 
Albania

 PRIZE OF PUBLIC
Bashkim Asllani
Albania